Richtlijnen

 

     De springkastelen worden te vroegste om 7u geplaatst en ten laatst om 21u opgehaald

     De springkastelen worden op een afgesproken uur 's morgens geleverd en 's avonds

         vanaf 18u opgehaald tenzij anders afgesproken .

      wij proberen wel zoveel mogelijk de door de huurder opgegeven uren in te plannen

          in onze ronde

 

Gebruik van een springkasteel:

      

 • het springkasteel/blikvanger wordt geplaatst op een vlakke ondergrond, vrij van 

      scherpe voorwerpen (bij voorkeur gras)

 • enkel toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon
 • minimumleeftijd van de gebruiker is 3 jaar en maximum 15 jaar
 • schoenen, scherpe voorwerpen, eten, sigaretten, drank, alcohol of andere verdovende middelen, dieren zijn NIET toegestaan
 • deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. 
 • geen stickers aanbrengen en niet schrijven op het springkasteel
 • de motor niet afdekken en de toevoerbuis tot de motor niet dichtknijpen
 • verboden op de buitenwanden en dwarsbalken te klimmen
 • bij storm of hevige regen de stroom afzetten erna de stroom terug aanzetten zodat er niet te veel regenwater kan binnendringen
 • indien het springkasteel druk begint te verliezen moeten alle gebruikers onmiddellijk van het springkasteel!
 • Als één van deze regels wordt overtreden zal er een kost aangerekend worden bv. voor het reinigen/herstellen van het springkasteel
 • het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden
 • Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen

 

 • voor levering dient u steeds vooraf contact op te nemen voor verdere bespreking

 

Huurvoorwaarden:

 • betaling gebeurt steeds bij levering
 • bij verhuur gaat u automatisch akkoord met alle voorwaarden en richtlijnen
 • er wordt geen waarborg gerekend
 • bij schade aan het toestel zullen de kosten worden doorgerekend aan de huurder
 • let op! De huurder is steeds verantwoordelijk voor het gehuurd springkasteel
 • luchtkasteeltje is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan derden
 • de huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurd goed en mag niet doorverhuurd worden
 • het verhuurde goed blijft eigendom van de verhuurder
 • na de in ontvangstname van het gehuurd materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevind
 • door de in ontvangstname erkent de huurder dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik er van op de hoogte is gesteld
 • de verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik
 • de huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks welke de oorzaak van de schade ook mag zijn
 • de klant is er toe gebonden zich te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de weder afgifte met afstand tot elk recht op verhaal ten laste van de verhuurder, bv. familiale verzekering.
 • indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaas installatie afkoppelen en veilig onderbrengen

 

Bevestiging:

 • de huur wordt bevestigt per e-mail, er worden geen contracten opgestuurd
 • de mail is bindend voor de verhuur zorg er dus voor dat deze zo volledig mogelijk is (bv: leveringsadres, uur van levering,...)

 

Levering:

 • springkastelen, blikvangers worden gratis geleverd tot 15 km van onze thuisbasis
 • buiten onze thuisbasis rekenen we :
 • van 15km tot 25km 25€
 • van 25km tot 35km 35€
 • van 35km tot 45km 45€

 

Annulatie springkasteel:

 • bij regenweer gratis annulering van het springkasteel tot 24 u voor de levering